Als u een bestelling bij L.A.P. Atelier plaatst, dan laat u uw persoonsgegevens bij ons achter. Graag informeren wij u over welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat wij met deze persoonsgegevens doen en hoe u zich kunt beroepen op uw rechten. Ook informeren wij u welke cookies we gebruiken en waarom. L.A.P. Atelier respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. L.A.P. Atelier zal nooit gegevens verkopen aan derden.

Hoe komen wij aan uw gegevens?
Als u een bestelling bij L.A.P. Atelier plaatst, dan laat u persoonsgegevens bij ons achter zoals:

  • -    Uw e-mailadres
  • -    Uw naam
  • -    Bedrijfs- of organisatienaam
  • -    Straatnaam en huisnummer
  • -    Postcode, plaats en land
  • -    Eventueel een afwijkend afleveradres
  • -    Uw telefoonnummer
  • -    Eventuele opmerkingen
  • -    Betaalwijze

Grondslag van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van uw bestelling. De verwerking van uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren of u toestemming hebt gegeven voor het bewaren van uw gegevens.

Ontvangers van gegevens
Wij schakelen soms derden in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de website. Wanneer wij derden inschakelen blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze derden maken wij contractuele afspraken over de omgang met uw persoonsgegevens zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Google Analytics
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, verzamelen we bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website. Deze informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen.

Het L.A.P. Atelier maakt gebruik van cookies van Google Analytics om statistieken te verzamelen over het gebruik van de website. Hiermee kunnen we de website vervolgens verbeteren. We hebben om uw privacy te waarborgen een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, het ‘delen van gegevens’ uitgezet en de laatste 4 cijfers van het IP-adres gemaskeerd. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Voor meer informatie over de wijze waarop Google gebruik maakt van cookies, verwijzen we u naar deze pagina op de website van Google: https://www.google.nl/policies/privacy/

Mijnwebwinkel
De website van L.A.P. Atelier wordt gehost bij Mijnwebwinkel. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Visma
Wij gebruiken het boekhoudprogramma van Visma om uw factuur te verwerken. Ook met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Uw privacyrechten
U hebt een aantal specifieke rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Wij leggen u graag uit welke rechten dit zijn en hoe u zich hierop kunt beroepen.

Inzage in persoonsgegevens, het recht op rectificatie en verwijdering van gegevens
U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die wij van u hebben. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij L.A.P. Atelier via info@lapatelier.nl Komt u onjuistheden tegen in de door ons bekende persoonsgegevens? Dan kunnen deze op uw verzoek worden verbeterd, aangevuld of verwijderd.

Recht op het indienen van een klacht
Vindt u dat wij niet geheel in overeenstemming handelen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Wij staan altijd open voor relevante opmerkingen en feedback.

U kunt ons bereiken door te mailen naar info@lapatelier.nl. Als de klacht over privacy niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via FG@Fier.nl.

Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost dan heb je de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je graag naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen privacy statement
L.A.P. Atelier behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement wanneer wij dat nodig achten. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in geval van aanpassingen in onze bedrijfsactiviteiten of in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. We raden je aan het privacy statement regelmatig te raadplegen. De meest recente versie van het privacy statement is te vinden op de website van L.A.P. Atelier

Vragen?
Hebt u vragen over ons Privacy Statement? Neem gerust contact met op ons via
info@lapatelier.nl

Contactgegevens
L.A.P. Atelier
Mr. P.J. Troelstraweg 147-2
8919 AA  Leeuwarden

L.A.P. Atelier valt onder stichting Fier

Telefoon hoofdkantoor stichting Fier: 058-2157084

© 2017 - 2024 L.A.P. Atelier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel