Missie, visie en ambitie
Stichting Future Factory zet in op trots en toekomst, rekening houdend met het trauma en de veiligheid waarmee de cliënten Fier te maken hebben. Weer trots terugkrijgen door het opdoen van succeservaringen en door het meedraaien in de maatschappij. Een mooie toekomst tegemoet gaan als er weer perspectief is doordat diploma’s worden behaald en er wordt ondersteund in de toeleiding naar arbeid.
Door middel van twee leer-en werkbedrijven Blooming Bakery en het L.A.P. Atelier krijgen slachtoffers van geweld de kans om te werken aan een nieuwe toekomst.

Stichting Future Factory is onderdeel van van Fier. De moederonderneming (Fier) is vanuit de oprichting de enig bestuurder van de stichting. Echter de aansturing en de besluiten worden gemaakt binnen de zelfstandige dochteronderneming Future Factory. Vanuit de moederstichting worden er geen kosten in rekening gebracht voor management, beheer en/of toezicht. De kosten voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vallen onder Fier en hebben geen betrekking op Future Factory.

Tevens kent de stichting een Raad van Advies & Inspiratie. Deze Raad is voor onze stichting van levensbelang. Hierin hebben personen en organisaties zitting die onze activiteiten een boost kunnen geven vanuit hun dagelijkse werk, kennis en netwerk. De leden van de Raad van Advies en Inspiratie doen dat onbezoldigd.

Statutaire doelstelling    
De statutaire doelstelling van Stiching Future Factory is het bevorderen van de maatschappelijke participatie en van de ontwikkeling en opleiding van cliënten van Stichting Fier.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Giftenaftrek privépersonen (inkomstenbelastingplichtigen)
Wilt u een gift doen aan Stichting Future Factory t.b.v. L.A.P. Atelier, dan mag u deze uitgaven onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Dit geldt ook voor giften in natura.

U kunt uw gift overmaken naar het volgende bankrekeningnummer:

Stichting Fiere Vrienden
IBAN: NL82ABNA0493096159

RSIN: 805497213

Toelichting
Een gift aan een instelling is aftrekbaar als die instelling door de belastingdienst als ANBI is erkend en geregistreerd. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% richt op het algemeen nut.
Future Factory is door de belastingdienst ingeschreven als ANBI.

Meer informatie over giften aan de stichting Future Factory mail naar avanrijn@fier.nl

RSIN: 860491821

Postadres:
Postbus 1087
8900 CB Leeuwarden

Bestuurssamenstelling
Drs. Linda Terpstra (voorzitter)

Beleidsplan
Ons beleid staat beschreven in het beleidsplan.
https://cdn.myonlinestore.eu/94983549-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/files/nl_nl_1_Beleidsplan%20Stichting%20Future%20Factory%202020-2021.pdf?t=1573486960
 

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Er is nog geen verslag van de uitgeoefende activiteiten. De stichting is in oktober 2019 opgericht. Het eerste jaarverslag volgt z.s.m. na 1 januari 2021 over het verslagjaar 2019/2020.

© 2017 - 2022 L.A.P. Atelier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel